MANŽELSTVÍ
021 Manželství - nenaplněná očekávání
May 13, 2022
Jak naše očekávání ovlivňují náš vztah? Často o našich očekáváních nemluvíme a čekáme, že je ten druhý vycítí. Jak to tedy funguje? 4 základní druhy: Co by měl dělat. Jaký by měl být. Co chce, aniž by komunikoval, že to chce. Očekávání, která nebyla výslovně řečena, ale už jsme jim dali slovo nebo víme, že by měli být splněné.

 🤩 Navštivte naší knihovnu PDF z podcástů na adrese: www.evolucevztahu.cz

Pomáháme nejen manželským párům, jednotlivcům a skupinám. Jsme profesionální koučové a zakládáme si na tom, abychom společně mohli být pro ostatní lidi příležitostí k životu, který milují.

Eva Sázovská Andriessen - Relationship coach

Miroslav Sázovský - CEO mentor & Executive coach