MANŽELSTVÍ
POZOR na 4 zabijáky vztahu | 025 MANŽELSTVÍ
June 9, 2022
Váš zdravý, láskyplný a sebenaplňující vztah je založen na mistrovském zvládnutí toho, co vám leze z pusy. Nebude vám stačit naučit se poučky a návody o tom, jak komunikovat, budete muset objevit, co způsobuje, že v určitých situacích říkáte slova, které vám lezou z pusy.
 Tyto čtyři jezdci apokalypsy symbolizují čtyři způsoby komunikace, které ve vztazích způsobují utrpení a bolest.

Čtyři hlavní emoční reakce:
1) pohrdání (neúcta, lhostejnost, nezájem)
2) kritizování (negativně subjektivní hodnocení)
3) defenzivnost (obrana)
4) zazdívání (mlčení, nezájem) 

 💥 Navštivte web podcastu na adrese: www.evolucevztahu.cz

Pomáháme nejen manželským párům, jednotlivcům a skupinám. Jsme profesionální koučové a zakládáme si na tom, abychom společně mohli být pro ostatní lidi příležitostí k životu, který milují.

Eva Sázovská Andriessen - Relationship coach

Miroslav Sázovský - CEO mentor & Executive coach