MANŽELSTVÍ
023 Manželství - Kompromis není dohoda
May 23, 2022
Musíme najít nějaký kompromis, aby naše manželství mohlo dále fungovat. Pokud ve vašem manželství vznikne konflikt, tak nestačí najít nějaký kompromis. Kompromis totiž znamená ústupek nebo nenaplnění očekávání všech zúčastněných stran. Kompromis je bolestivým řešením - manželé často volí "menší zlo". V tomto podcastu si budeme povídat o vytváření a uzavírání jasných dohod. Prozradíme vám něco, co je součástí každé dohody, ale nikdo to moc nedělá a díky tomu dohody nejsou celé a kompletní. Jinak řečeno, nejsou plně funkční.
 Video záznam podcastu najdete na našem kanálu YouTube. 

Pokud dohody nejsou jasné, tak to často vedou k obviňování, obhajování, frustrace a rezignace. 

 Proč kompromisy v manželství nefungují?


Dívali jste se někdy na manželství jako na síť konverzací? Pokud ne, tak si to teď dovolte. Podívejte se na manželství jako na síť konverzací. Při konverzaci používáte jazyk. Jazykem myslíme veškerou interakci sami se sebou a ostatními. Co byste v manželství chtěli? Síť dohod nebo síť kompromisů? 

Komunikace není jen to, co říkáte, ale i to, co si druhá strana interpretuje. 

Každý z nás má nějaká očekávání a pokud je neumíme jasně a srozumitelně komunikovat, tak pravděpodobně nedojde k jejich naplnění. Což nám způsobuje pocity zrady, zklamání, frustrace a třeba i rezignace. Toto jsou emoce, které mohou přejít do dlouhodobých nálad, které začnou podkopávat kulturu důvěry vašeho partnerského vztahu

Kompromis tedy není optimálním řešením, protože ve skutečnosti znamená ústupek nebo nenaplněná očekávání obou zúčastněných stran. 

Lepším řešením jsou jasné dohody, které uzavírají cyklus dohody. 

Dohoda se skládá z:


Obecně lze říct, že nikdo z nás většinou nestuduje jednotlivé konverzační akty jako je například požadavek, nabídka, slib a deklarace. Díky tomu naše požadavky a sliby nejsou celé a kompletní a jsou nejasné, což vede k narušení integrity vztahu a porušení důvěry ve vztazích. 

Jasná dohoda v manželství


Jasná dohoda je taková, kdy se manželé dohodnou na podmínkách spokojenosti, kritériích úspěchu, nejlepší a nejhorší výsledky. Musí dojít ke sladění obou stran s podmínkami spokojenosti. Položte si otázky:

  1. Uzavřeli jste dohodu o úspěchu vašeho manželství? 
  2. Jaké jsou podmínky spokojenosti?
  3. Jaká jsou kritéria úspěchu?
  4. Uzavíráte cyklus dohody s každou dohodou?

Uzavření cyklu dohody


Dohoda není uzavřená, dokud není uzavřený cyklus dohody. Uzavřením cyklu dohody ve vztahu vytváříte důvěru a spokojenost. 

Pokud nedojde k uzavření cyklu dohody, lidé často říkají: 


Vždy existují dva cykly uzavření dohody. Na straně toho, kdo realizuje dohodu a na straně příjemce. Jeden způsob, jak uzavřít cyklus dohody na straně vykonavatele je ctní slova v době, kdy má být dodrženo. Na straně příjemce to je vyjádření úrovně spokojenosti (spokojenosti nebo nespokojenosti). 


 💥 Navštivte web podcastu na adrese: www.evolucevztahu.cz

Pomáháme nejen manželským párům, jednotlivcům a skupinám. Jsme profesionální koučové a zakládáme si na tom, abychom společně mohli být pro ostatní lidi příležitostí k životu, který milují.

Eva Sázovská Andriessen - Relationship coach

Miroslav Sázovský - CEO mentor & Executive coach