MANŽELSTVÍ
032 Manželství - Nemáš pravdu
September 16, 2022
NEMÁŠ PRAVDU! Znáte ten pocit? Evoluce vašeho vztahu je přímo úměrná vaší schopnosti vidět partnerův svět. Váš způsob, jakým vidíte svět, není jediný správný úhel pohledu. Není to jediná pravda. Vlastně neexistuje jediná pravda. Je mnoho pohledů na to, co prožíváte se svým partnerem.
 
Porozumění toho, že váš způsob, jak vidíte dannou věc, jak ji vnímáte, není jediný pravdivý pohled na danou situaci. Pokud uvidíte, že váš pohled na situaci je jen jeden z možných pohledů, otevře se vám možnost lépe porozumět svému partnerovi. To vám umožní naslouchat a dívat se společně a hledat společné řešení. 
Tím se začínáte zajímat o pohled druhého. A klidně můžete právě říct, to je opravdu zajímavé, to by mě ani nenapadlo, že to můžeš vidět takto. 
Mezi naše základní lidské potřeby patří pocit, že nás někdo vidí, slyší a že má zájem nám porozumět. 
Někdy to může chvíli trvat, než váš protějšek uzná nebo si uvědomí, že jeho/její pohled není jediným pohledem na situaci. 
Hádky většinou přetrvávají, když se obě strany zarytě drží svého názoru a nejsou ochotni se podívat i na to, jak to vidí druhý. 
Pokud si toho při vaší hádce všimnete, na chvíli se zastavte a začněte se zajímat, jak to vidí váš partner. Tím se dostanete do jeho světa a můžete mu lépe porozumět. 
Například můžete uznat názor druhého tím, že řeknete: slyším, že říkáš.... 
Řekni mi o tom více. Co to pro tebe znamená? 
Tím vytváříte bezpečný prostor, aby druhý sdílel a získal vaše uznání. 
Pak vyjádřete, jak to vidíte vy. 
A následně vytvořte dohodu. Jak se na to můžete podívat společně? Najít třeba i třetí možnost? 
Nemusíte nikoho obviňovat, abyste získali uznání druhé strany. 


 🤩 Navštivte naší knihovnu PDF z podcástů na adrese: www.evolucevztahu.cz

Pomáháme nejen manželským párům, jednotlivcům a skupinám. Jsme profesionální koučové a zakládáme si na tom, abychom společně mohli být pro ostatní lidi příležitostí k životu, který milují.

Eva Sázovská Andriessen - Relationship coach

Miroslav Sázovský - CEO mentor & Executive coach