MANŽELSTVÍ
011 Manželství - Jak uzemnit negativní hodnocení
February 21, 2022
Součástí zdravého manželství je důvěra. Jen málo kdo ale ví, jak negativně subjektivní hodnocení ovlivňují kulturu důvěry u vás doma. Kdo to neví, tak pravděpodobně neumí uzemnit negativní hodnocení partnera.
1. ÚČEL: Kvůli jaké budoucnosti (akci v budoucnosti) dělám toto hodnocení?
2. KONKRÉTNOST: Kvůli jaké budoucnosti (akci v budoucnosti) dělám toto hodnocení?
3. STANDARD: Podle jakých norem nebo kritérií dělám toto hodnocení?
4. DŮKAZ: Jaká fakta, údaje, akce nebo události (tvrzení), na které mohu poukázat, podporují mé hodnocení?
5. TEST: Jaká fakta a údaje podporují opačné hodnocení?
6. AUTORITA: Mám autoritu provádět toto hodnocení?
7. AKCE: Jakou novou akci mohu nyní podniknout? Co jsem se naučil?

 💥 Navštivte web podcastu na adrese: www.evolucevztahu.cz

Pomáháme nejen manželským párům, jednotlivcům a skupinám. Jsme profesionální koučové a zakládáme si na tom, abychom společně mohli být pro ostatní lidi příležitostí k životu, který milují.

Eva Sázovská Andriessen - Relationship coach

Miroslav Sázovský - CEO mentor & Executive coach