พลากร สอนสร้างเว็บ
เว็บไซต์ช้า เพราะสาเหตุอะไร ?
July 13, 2020
ใน Episode นี้ เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ สาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์ของเราช้า ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่ง ทุกข้อที่ผมได้ยกตัวอย่างมา เกิดขึ้นจริงแล้ว กับหลายๆเว็บไซต์ เราจึงต้องระวังสาเหตุที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราช้าครับ ไปฟังกันได้เลยครับ

ใน Episode นี้ เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ สาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์ของเราช้า ว่ามีอะไรบ้าง ซึ่ง ทุกข้อที่ผมได้ยกตัวอย่างมา เกิดขึ้นจริงแล้ว กับหลายๆเว็บไซต์ เราจึงต้องระวังสาเหตุที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราช้าครับ ไปฟังกันได้เลยครับ