Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Skąd się biorą ministranci? Odpowiedź wcale nie jest oczywista
April 11, 2023
Kto ma w domu ministranta, ten wie, że jest to okoliczność dyscyplinująca całą rodzinę, choćby w kontekście punktualnego wyjścia na mszę świętą. Ministrantura to służba, zasady, określony rytm działania. Brzmi, jak przydatne w życiu postawy i cechy? Słusznie!