Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Lech Giemza (Dzieci): Kłamstwo w żywe oczy… i to przy dziecku! Było warto
September 26, 2022
Moje dzieci mają wpojone, że kłamstwo jest czymś obrzydliwym. Tymczasem sam na pewnych wakacjach skłamałem drugiemu człowiekowi w żywe oczy i to w obecności syna. Sami oceńcie czy słusznie.