Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Radość i ból – te skrajności dobrze widać w rodzinie
April 2, 2023
W rodzinnym życiu radość często kontrastuje z bólem – przez naszą słabość. Trochę jak w Niedzielę Palmową, która z jednej strony częstuje nas entuzjastycznym „Hosanna” przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a z drugiej raczy opisem Męki Pańskiej.