Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Agata Głażewska (Małżeństwo): Nieidealna żona: Mąż ma uczynić mnie szczęśliwą? Niemożliwe!
July 16, 2022
Z wielkim zainteresowaniem czytuję ostatnio „Pogadanki rekolekcyjne” naszej polskiej błogosławionej, wielkiej mistyczki i wychowawczymi kobiet – Marceliny Darowskiej. Zanim założyła Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, była żoną i matką. O życiu rodzinnym, małżeńskim, o wychowaniu dzieci wiedziała zatem również z autopsji.