Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Paulina Michalska (Rodzina): Jesteśmy rodziną wielodzietną i dużo się modlimy. Jak nam się to udaje?
July 16, 2022
Rodziny wielodzietne mają swoje rytuały, przyzwyczajenia, tradycje, sposoby na organizację codzienności. Mają też swoje sposoby na przekazywanie wiary i praktyki duchowe. Jak rodzinnie dbać o modlitwę i relację z Panem Bogiem w kilkuosobowej gromadce?