PiG Podcast
Bądź S.M.A.R.T. | PiG Podcast #14
September 26, 2020
W tym odcinku rozmawiamy o metodzie S.M.A.R.T., która pomaga formułować cele, w sposób zwiększający szanse na ich osiągniecie. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów Specific, Measurable, Achievable, Realistic i Time-bound. Istnieje również polski odpowiednik rozwinięcia tego akronimu:- S - Sprecyzowany,- M - Mierzalny,- A - Atrakcyjny,- R – Realistyczny,- T - Terminowy.Do tych pięciu liter można dodać jeszcze dwie litery:- E – Ekscytujący,- R – Zapisanyi sprawić, że nasz cel będzie SMARTER.W trakcie odcinka dzielimy się swoimi doświadczeniami w formułowaniu celów za pomocą metody SMART, podpowiadamy jak robić to dobrze. Omawiamy też przykłady dobrze i źle formułowanych celów oraz ich wpływu na szanse osiągnięcia tego, co sobie zamierzyliśmy.
W tym odcinku rozmawiamy o metodzie S.M.A.R.T., która pomaga formułować cele, w sposób zwiększający szanse na ich osiągniecie. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter angielskich słów Specific, Measurable, Achievable, Realistic i Time-bound. Istnieje również polski odpowiednik rozwinięcia tego akronimu:
- S - Sprecyzowany,
- M - Mierzalny,
- A - Atrakcyjny,
- R – Realistyczny,
- T - Terminowy.

Do tych pięciu liter można dodać jeszcze dwie litery:
- E – Ekscytujący,
- R – Zapisany
i sprawić, że nasz cel będzie SMARTER.

W trakcie odcinka dzielimy się swoimi doświadczeniami w formułowaniu celów za pomocą metody SMART, podpowiadamy jak robić to dobrze. Omawiamy też przykłady dobrze i źle formułowanych celów oraz ich wpływu na szanse osiągnięcia tego, co sobie zamierzyliśmy.