MANŽELSTVÍ
015 Manželství - Srdce a mozek
March 28, 2022
Věděli jste, že srdce posílá mnohem více informací do mozku než mozek do srdce? Slyšeli jste někdy, že se máte dívat na svět skrze srdce? Co vás napadne, když napíšeme: "Nejdříve se pozorujte, pak vědomě jednejte?" Být dobrou manželkou/manželem není o re-akci, ale o vědomé a autentické akci. I vy se můžete naučit naslouchat "mozku svého srdce".
 
V roce 2017 v článku psycholožky Deborach Rozmanové bylo napsáno, že lidské srdce disponuj jakýmsi srdečním mozkem z cca 40.000 neuronů, které jsou schopné vnímat pocity, učit se a pamatovat si. Se změnou emocí se nám měn srdeční rytmus. Tato informace je poslána do mozku v hlavě a podle rytmu srdce se mění naše chování. 

Naše emoce určují naše chování a tím i rozhodování. Pokud jste naladění na své emoce (dokážete pozorovat svou náladu), rozšíříte si zorné pole při posuzování situací, se kterými se právě teď zabýváte a budete si moci vybrat způsob vaší vědomé akce.

Meditace pro otevření srdce 🧘

Rozmanová, Deborah (2017): HeartMath: Let Your Heart Talk to Your Brain. 🤩 Navštivte naší knihovnu PDF z podcástů na adrese: www.evolucevztahu.cz

Pomáháme nejen manželským párům, jednotlivcům a skupinám. Jsme profesionální koučové a zakládáme si na tom, abychom společně mohli být pro ostatní lidi příležitostí k životu, který milují.

Eva Sázovská Andriessen - Relationship coach

Miroslav Sázovský - CEO mentor & Executive coach