พลากร สอนสร้างเว็บ
การทำเว็บไซต์ กับ การเป็น Perfectionist
July 3, 2020
เราอาจจะกำลังทำเว็บไซต์ แล้วรู้สึกว่า ทำไมทำเว็บไซต์แล้ว ยังไม่เสร็จ 100% สักที Podcast นี้จะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับ เพราะเหตุใด ความเป็น perfectionist จึงเป็นได้ทั้งโอกาส และ อุปสรรค ในเวลาเดียวกัน

เราอาจจะกำลังทำเว็บไซต์ แล้วรู้สึกว่า ทำไมทำเว็บไซต์แล้ว ยังไม่เสร็จ 100% สักที Podcast นี้จะมาคุยกันในเรื่องนี้ครับ เพราะเหตุใด ความเป็น perfectionist จึงเป็นได้ทั้งโอกาส และ อุปสรรค ในเวลาเดียวกัน