พลากร สอนสร้างเว็บ
เมื่อ Follow your passion ไม่ใช่คำตอบ
September 5, 2021
Follow your passion เป็นคำที่เราได้ยินกันมานานมาก ประมาณว่าทำตามแล้ว จะประสบความสำเร็จ แต่ จริงๆแล้ว Passion อันนั้น เป็นสิ่งที่ใช่สำหรับเราที่แท้จริงหรือไม่ มาฟังกันใน Episode นี้ครับ