Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Alina Sikorska (Dzieci): Mamy dzieci w edukacji domowej, choć niektóre wolały zwykłą szkołę
July 16, 2022
Moje wspomnienia ze szkoły... Hałas na przerwach i czekanie na ostatni dzwonek, żeby móc wreszcie pójść do zajęć, które mnie naprawdę interesują. Dziś się cieszę, że, jako rodzic, mogę wybrać tryb edukacji dla swoich dzieci.