Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Cielesność w małżeństwie – zmieniamy się
January 30, 2023
Pierwszy raz postanowiłem napisać felieton, który byłby na łamach “Siewcy” odpowiedzią na wcześniejszy tekst. Chciałbym nawiązać do świadectwa Pauli Krych, ale nie będzie to ani polemika (bardzo się z Autorką zgadzam), ani potakiwanie (nie chcę też powtarzać tego, co Paula już napisała). Zamierzam dodać kilka rzeczy niejako „na marginesach”, bardziej z męskiego punktu widzenia. Myślę, że o cielesności, zwłaszcza w małżeństwie, nigdy za wiele…