Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Lech Giemza (Dzieci): Kiedy dzieci przeszkadzają w „wysłuchaniu mszy świętej”…
August 18, 2022
„Małe dzieci przychodzą do kościoła z całą swą dziecięcą emocjonalnością. I jest dla mnie coś zadziwiającego w tym, że w centrum sporu to one właśnie pojawiają się najczęściej.”