Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Jak mówić dzieciom o śmierci? “Po pierwsze: pozytywny przekaz!”
November 2, 2023
Zabierzmy dziecko na cmentarz, opowiedzmy mu o niebie, o Bogu, który czeka tam na nas. Budujmy pozytywny przekaz.