Podcast Rozmowy Siewcy – wychowanie, wiara, edukacja
Katechetka: "Wymagam zaangażowania, nie regułek". Jak przekazywać kreatywnie wiarę?
April 29, 2023
Po co w szkole katecheza? Siostra Beata Zawiślak, urszulanka, katechetka i autorka katechizmów odpowiada na to pytanie swoją kreatywnością i pasją, z jaką prowadzi lekcje religii i o nich mówi. Jak można poprowadzić katechezę w szkole czy przekazywać wiarę w domu, by było to twórcze, konkretne, nie przerastało naszych możliwości i prowadziło do celu – autentycznego doświadczenia miłości Boga? Zaprasza Jarosław Kumor.