Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
I TY zostań katechetą w swoim domu! (Jan Buczyński)
August 10, 2022
Mówiąc o katechecie, mamy zwykle na myśli nauczyciela religii. Tymczasem przez taki skrót myślowy popełniamy błąd, bo zapominamy o ważnej, dużej i podstawowej rzeczywistości katechetycznej, jaką jest rodzina. Każdy może (a nawet powinien) być katechetą w swoim w domu!