Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Śmierć Alicji Mazurek obudziła wielu do życia (Justyna Jarosińska)
December 29, 2022
Alicja Mazurek, zwyczajna dziewczyna zaangażowana w lokalnej wspólnocie katolickiej, zmarła 29 grudnia 2019 r. w Święto Świętej Rodziny. Po nieszczęściu, jakie ją spotkało, działy się prawdziwe cuda. Przez historię swojego wypadku, choroby i śmierci przyprowadziła do Jezusa mnóstwo ludzi.