Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Paula Krych (Dzieci): Felieton sytuacyjny: Duch w domu! Opowiadamy dzieciom o życiu po życiu
September 12, 2022
W kolejnym felietonie sytuacyjnym rolę główną gra duch! Dzieci autentycznie się go przestraszyły, ale był to świetny punkt wyjścia do rozmowy o duszach.