Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Lech Giemza (Dzieci): Sport z dziećmi to mój poligon wychowawczy
October 3, 2022
Nawet jeśli wspólna piłka jest zwykłym spędzaniem czasu razem, to staram się pamiętać, że jednak tworzy ona niezwykle cenną „przestrzeń dydaktyczną”. Każda rywalizacja wystawia na szwank nasze emocje. Czasem złe licho podpowiada, by dobry wynik osiągnąć niekoniecznie uczciwymi sposobami. Powodzenia i niepowodzenia obnażają charaktery dzieci: kto się zniechęca, kto zacietrzewia, a kto obraża…