Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Chrzestni i chrześniacy – spotykamy się, by razem śpiewać
April 20, 2023
To nasza rodzinna tradycja. Dzieci mamy jedenaścioro, więc i chrzestnych zawsze jest dużo. Spotykamy się co roku po Wielkanocy i śpiewamy pieśni na cześć Zmartwychwstałego. To genialna okazja, by zacieśniać relacje naszej gromadki z ich chrzestnymi.