Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Opowieści i znaki – bezcenne w przekazie wiary
March 29, 2023
„Czym różni się ta noc od innych nocy?” – takie pytanie zadają dzieci w trakcie tradycyjnej paschy żydowskiej. Ojciec rodziny zaczyna wtedy opowieść… Jest dla mnie coś poruszającego w tym elemencie kultury żydowskiej. Przekazywanie wiary w formie opowieści. Okres Wielkiego Postu jest doskonałą okazją do snucia historii, bo jak wiemy „wiara rodzi się ze słuchania”.