พลากร สอนสร้างเว็บ
เราควรจะเริ่มทำเว็บไซต์ เมื่อไรดี ?
October 11, 2020
50% ของคนที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ เลิกทำภายใน 3 เดือน มันเป็นเพราะอะไร และ หลายคนอยากจะทำเว็บไซต์ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเมื่อไรดี ใน Episode นี้ มีผมมีคำแนะนำสำหรับ การเริ่มต้น ทำเว็บไซต์ แต่ละแบบครับว่า เราจะเริ่มต้นเมื่อไรดี