Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Anna Chwolik (Dzieci): „Ja sam”… Jak wesprzeć potrzebę samodzielności u malucha?
October 6, 2022
Gdyby zapytać rodziców dwulatków, jakie są dwa najczęściej używane przez ich dzieci słowa, z pewnością wielu z nich odpowiedziałoby, że są to: „nie” oraz „ja sam”. Jest to etap, kiedy dzieci zauważają, że „ja to ja”, a nie ktoś inny. Zaczynają odkrywać swoją autonomię i domagać się jej w dość głośny i ekspresywny sposób.