Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Jan Buczyński (Rodzina): Różańcowa nuda… Co zrobić, by ta modlitwa nam "szła"?
September 30, 2022
Nie ma chyba trudniejszej modlitwy niż różaniec. Trudność nie polega jednak na samej jego formie czy budowie, bo układ i sposób odmawiania jest dość prosty. Bardziej chodzi mi o stereotyp modlitwy różańcowej jako długiej i nużącej, jednowymiarowej, automatycznej, wręcz prymitywnej i nic nie dającej. Różaniec się „klepie”, recytuje jak maszyna, a nie jak samodzielny i twórczy człowiek. Poziom atrakcyjności różańca dla dzieci czy młodzieży lepiej w ogóle przemilczeć…