Podcast Rozmowy Siewcy – wychowanie, wiara, edukacja
Jesteś kompetentnym pracownikiem? Możesz to wykorzystać jako rodzic!
April 15, 2023
Karolina i Michał Jach prowadzą inicjatywę Moc Rodzicielstwa, w ramach której realizują warsztaty dla rodziców i szkolenia w przedsiębiorstwach, a pokazują przede wszystkim przepływ kompetencji zawodowych na poziom rodziny. O tym też mówili na naszym I Kongresie "Wiara, Edukacja, Wychowanie" dotyczącym wzmacniania kompetencji rodzicielskich. Dziś rozmawiamy o konkretnych kompetencjach pracowniczych, które przydają się w relacjach z dziećmi, m.in. o informacji zwrotnej, aktualizacji czy komunikacji bez przemocy. Ponadto nasi goście odpowiadają m.in. na pytania o to, jakie kompetencje zawodowe może wykorzystać wobec dzieci ojciec, który pracuje jako śmieciarz, czy rodzic koniecznie ma być dla swojego dziecka autorytetem oraz dlaczego tak często lepiej traktujemy sąsiadów niż własne dzieci. Zaprasza Jarosław Kumor.