Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Wychowujemy dzieci bez kar i nagród. Da się? Nasza historia (Anna Chwolik)
August 9, 2022
Jesteśmy z pokolenia kar i nagród. Nasi rodzice nie mieli innych narzędzi wychowawczych. Bo jak inaczej wychować dziecko? Musi być sprawiedliwość: zrobiło dobrze – nagroda, zrobiło źle – kara. Taki system wprowadzał pewien porządek, dawał poczucie kontroli nad sytuacją. Czy był skuteczny? Nad tym można długo dyskutować.