Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Halo, halo! Przyszło zbawienie! Co z nim zrobisz?
April 21, 2023
Rodzina to bardzo dobre miejsce do zmartwychwstawania – nie tylko w sensie przeżywania Świąt Wielkanocnych. Ale jest kilka elementów przeszkadzających: bezczynność, nasz typowy kościelny „smutek” nie wiadomo skąd, ale też zdarzenia losowe, które w tym roku zaskakująco mocno nas „usadziły”.