Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Sylwia Jabs (Rodzina): Maria z Betanii uczy mnie słuchać Boga. Nie jest to łatwe...
July 29, 2022
Maria, siadając u nóg Pana, odłożyła wszystkie obowiązki na później, była przy Nim i słuchała Go. Oddzieliła to, co ważne, od tego, co ważniejsze. Tego się od niej uczę.