Podcast Rozmowy Siewcy – wychowanie, wiara, edukacja
Kompetentny rodzic – kto to taki? [rozmowa z Januszem Wardakiem]
March 18, 2023
Możemy być świetnie wyedukowanymi rodzicami. Możemy doskonale identyfikować emocje dzieci, komunikować się z nimi na wysokim poziomie świadomości, dobrze organizować rodzinny czas i słyszeć od dzieci, że jesteśmy najlepszym rodzicem świata, a mimo to wychować człowieka nieodpowiedzialnego, bezradnego czy egoistycznego. W rozmowie z doradcą rodzinnym, współzałożycielem Akademii Familijnej Januszem Wardakiem rozmawiamy m.in. o tym, co zrobić, by takiej sytuacji uniknąć. Szerzej na ten temat nasz gość będzie mówił na I Ogólnopolskim Kongresie "Wiara. Edukacja. Wychowanie" organizowanym przez Fundację Siewca. Tematem tego wydarzenia będzie wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Po więcej szczegółów zapraszamy na https://konferencja.siewca.pl.