Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Spotkanie całej rodziny – to moja pełnia (Agnieszka Dubiel)
January 26, 2023
Kiedyś nie pomyślałabym o tym w taki sposób. Ale kiedy jesteś mamą, która już nie ma wszystkich dzieci w domu, czekasz na te spotkania, kiedy znów jesteście wszyscy razem. Wspaniale jest obserwować wtedy, jak nasza gromadka się zmienia, ale wciąż potrafi pięknie ze sobą funkcjonować.