Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Nasza edukacja domowa – plany a rzeczywistość
April 18, 2023
Na początku wszystko w naszej edukacji domowej miało być „pod linijkę”. Z czasem zaczęliśmy poszukiwać przyjaznej drogi edukacyjnej, współpracować z dziećmi w znajdowaniu rozwiązań, otwierać się na ich potrzeby i talenty.