พลากร สอนสร้างเว็บ
Auto Lockdown อีกครั้ง เราจะทำอย่างไรดี ?
April 13, 2021
เหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ Lockdown ก็เหมือน Lockdown แบบ Automatic แล้วเราจะทำอย่างไร ในฐานะบุคคล หรือ ธุรกิจ ใน Episode นี้ เราจะมาพูดคุยกันครับ