พลากร สอนสร้างเว็บ
สามผู้ยิ่งใหญ่ ผู้พลิกโลก ด้วยเว็บไซต์ ไปตลอดกาล
August 15, 2020
โลกอินเตอร์เน็ตของเราพัฒนา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บุคคลที่มีอิทธิพล อย่างมากในแต่ละยุคของอินเตอร์เน็ต ก็เริ่มมากจากการสร้างเว็บไซต์ครับ เรามาฟังกันดีกว่าครับ ว่าเขาคือใครบ้างครับ

โลกอินเตอร์เน็ตของเราพัฒนา มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน บุคคลที่มีอิทธิพล อย่างมากในแต่ละยุคของอินเตอร์เน็ต ก็เริ่มมากจากการสร้างเว็บไซต์ครับ เรามาฟังกันดีกว่าครับ ว่าเขาคือใครบ้างครับ