Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Paulina Michalska (Dzieci): Mali rekolekcjoniści czyli o towarzyszeniu dzieciom w przygotowaniach do wczesnej Pierwszej Komunii
July 17, 2022
Wczesna Pierwsza Komunia to ogromny dar i błogosławieństwo. Nie tylko dla dzieci, lecz również dla nas – rodziców, nie pomijając księży.