Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Jadwiga Zamoyska i wychowanie w XIX w. Zadziwiające podobieństwa!
May 21, 2023
Powrót, choćby myślą, do edukacji klasycznej, tudzież odkrycie jej po raz pierwszy, może wzbogacić nasz współczesny warsztat wychowawczy. Reprezentantką tego nurtu jest Sługa Boża hrabina Jadwiga Zamoyska. O jej metodach i myśli wychowawczej w rozmowie z Siewcą opowiada Magdalena Zamoyska, założycielka Akademii Królowej Jadwigi opartej o polską tradycję szkoły dobrego wychowania dziewcząt.