Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Agnieszka Dubiel (Dzieci): Modlitwa z dziećmi – nasz wieczorny rytuał
July 16, 2022
Siadamy co wieczór przy stole przed obrazem Świętej Rodziny. Ktoś przysypia, kogoś trzeba uspokoić, komuś się nie chce. Modlimy się z dziećmi. Nie jest idealnie, ale jest regularnie.