Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Rodzina z „tylko” jednym dzieckiem. Kim jesteśmy, by oceniać?
April 14, 2023
Wielodzietność w katolickiej „bańce” bywa stawiana za wzór. Z kolei sytuacja, gdy w rodzinie jest jedno dziecko, bywa łączona z wygodnictwem rodziców. Tymczasem „jednodzietność” często nie jest wyborem.