Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Magdalena Keler (Dzieci): Wyjazd dzieci bez rodziców – szkoła życia!
July 28, 2022
Jeżdżąc od wielu lat na kolonie jako wychowawca, widzę, jak moi podopieczni rosną w swoich oczach, szczególnie, gdy robią to, o co siebie nawet nie podejrzewali. To jest tak piękne i budujące. Ale…