Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Lech Giemza (Dzieci): Moje dziecko pyta: „Jaką mam korzyść z tego, że wierzę?”
November 6, 2022
Podejrzewam, że wielu czytelników może się żachnąć na sam tytuł i zawartą w nim sugestię. Ba! Mam nadzieję, że większość pomyśli najpierw: „Ależ to jakieś pomieszanie pojęć!” Bo wiara nie jest biznesem i nie powinniśmy traktować jej w kategoriach doczesnych. Zysk, ostatecznie, owszem, ale w perspektywie wieczności. Jedyne, co przychodzi mi na myśl jako obrona, to słowa św. Pawła: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk”. Chciałbym mieć wiarę, jak święty Paweł i chciałbym mieć taką niezachwianą perspektywę jak on, ale do wszystkiego dochodzi się z czasem.