Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
„Będę czekał na Ducha, bo mi go obiecałaś”. Jak przeżyć dobrze Okres Wielkanocny?
April 16, 2023
Jest coś znamiennego w fakcie, że Okres Wielkanocny jest dłuższy niż Wielki Post. Mamy w tym czasie okazję do wielkiej i długiej radości, która wśród moich rozmówców najczęściej jest przeżywana modlitewnie. I trudno się dziwić. Co najważniejsze, te praktyki są przez nich sprawdzone i pozwalają im doświadczać Okresu Wielkanocnego świadomie i owocnie.