Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Ksiądz i pytania dzieci. „Pokazują mi, czego nie wiem i zachęcają do poszukiwań”
May 14, 2023
Ks. Tomasz Jaklewicz jest teologiem, dziennikarzem i proboszczem jednej z katowickich parafii. Od 5 lat regularnie odpowiada na pytania nadsyłane przez czytelników do redakcji Małego Gościa Niedzielnego. Pytania są bardzo różne. Dotyczą wątpliwości w wierze, codziennych wyborów, rozróżniania dobra i zła. I jak się okazuje, wciąż źródłem odpowiedzi może być ksiądz, który publikuje je w katolickim czasopiśmie.