Siewca Podcast - wychowanie, wiara, edukacja
Pokochaliśmy Świętą Rodzinę. Ona prowadzi nas przez każdy grudzień (Zuzanna i Emil Kolouszek)
December 13, 2022
Kiedy ponad 4 lata temu weszliśmy w związek małżeński, postanowiliśmy, że każdy grudzień będzie w naszym domu wyjątkowym czasem dla rodziny. Wiadomo, jest to czas adwentu, potem czas radości przy wigilijnym stole, ale chcieliśmy z tego miesiąca wyciągnąć nieco więcej. Przewodnikiem na tej drodze okazała się dla nas Święta Rodzina.