พลากร สอนสร้างเว็บ
เนื้อหาบน Web แบบไหนที่... โฆษณาไม่เข้า !!!
June 8, 2021
ถ้าเราทำเว็บประเภทเนื้อหา แล้วต้องการติดโฆษณา อาจจะมีเนื้อหาบางอย่างที่ค่ายใหญ่ อย่าง Google ไม่รับ ใน Episode นี้ เราจะมาดูกันว่าเนื้อหาแบบไหนที่ไม่เหมาะสมกับการติดโฆษณาครับ